Thời hạn bảo hộ của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ là bao lâu?

 Khi quá trình xét nghiệm đơn của bạn được thông qua và đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của doanh nghiệp bạn được Cơ quan sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ chấp nhận thì bạn sẽ phải bản tuyên bố sử dụng trong vòng 6 tháng và được gia hạn thêm về thời gian thêm 5 lần nữa.

Thời hạn bảo hộ của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ là bao lâu?

Như vậy doanh nghiệp của bạn sẽ có thời gian là 3 năm kể từ khi cơ quan sáng chế và nhãn hiệu hàng háo tại Mỹ chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.
Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa mà bạn đăng ký cho các sản phẩm sẽ là 10 năm. Và đặc biệt là khi hết thời hạn thì bạn có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn thời hạn bảo hộ sẽ là 10 năm.


Doanh nghiệp bạn sẽ phải nộp đơn xin gia hạn giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn có hiệu lực hay trong vong 1 năm trước khi ngày hết hạn có hiệu lực.
Như vậy bạn đã biết thời hạn bảo hộ của giấy đăng ký nhãn hiệu hàng hóa  dịch vụ của doanh nghiệp bạn là bao lâu rồi phải không nào. Trong quá trình làm đơn xin gia hạn, mọi ý kiến thắc mắc các bạn có thể liên hệ vơi chúng tôi – Công ty Luật Hoàng phi để được tư vấn. Ngoài ra các thắc mắc về đăng ký logo, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

>>> http://luathoangphi.vn/

>>> http://luathoangphi.vn/thu-tuc-dang-ky-nhan-hieu

Loading Facebook Comments ...