Scorpio trên đầu của Nhà thứ nhất hai

Scorpio trên đầu của Nhà thứ nhất hai

Scorpio trên đầu của Nhà thứ nhất

Từ khoá: Nhân cách, nhận dạng, tự thể hiện, cơ thể vật lý
Thật không dễ dàng để biết bạn, vì rất nhiều ẩn nằm dưới bề mặt. Mặc dù bạn dường như có một màu sắc thanh bình, bạn thực sự là một con người phức tạp, khá nhạy cảm và rất mãnh liệt. Ngoài ra, Scorpio tăng lên có thể cung cấp cho bạn một không khí của sự gợi cảm và thái độ “đến đây” nhất định. Sức mạnh to lớn của bạn và sự tôn trọng của những người khác, và khi bạn cam kết bất cứ điều gì, bạn sẽ thấy nó đến tận cùng, đặc biệt nếu Sao Hỏa và Sao Diêm Vương được bố trí tốt. Bạn nên giữ gìn lưỡi mỉa mai, có thể biến những người khác xa bạn. Tuy nhiên, được sử dụng tích cực, Scorpio của barb có thể trở thành một thuật khéo léo thông minh.

Scorpio trên đầu của ngôi nhà thứ hai

Từ khoá: Tài chính, tài sản, giá trị bản thân, tài năng và nguồn lực, tài sản
Mặc dù đôi khi bạn có thể đối phó với tình trạng căng thẳng về tài chính, sự tháo vát của bạn cho phép bạn học hỏi từ nghịch cảnh và lợi nhuận từ nó, đặc biệt nếu Scorpio cũng tăng lên. Thông thường một người tổ chức tốt, bạn có khuynh hướng tiếp tục nhiều hơn bạn có thể xử lý hiệu quả do cảm giác phải thường xuyên chứng minh bản thân, đặc biệt là nếu Virgo tăng lên. Nếu Pluto có khía cạnh thách thức, bạn có thể hiển thị một ý tưởng tăng cao về giá trị bản thân của bạn. Chính trị và các lĩnh vực khoa học có thể mang lại nhiều lợi ích, cũng như tài năng và tâm trí của bạn đối với kinh doanh, đặc biệt là những khoản tiền lớn. Bạn có xu hướng giữ riêng các giao dịch tài chính của mình.

Loading Facebook Comments ...