Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Câu hỏi

E gọi lên tổng đài cứ bắt máy alo đc là bị ngắt luôn là sao ạ? E muốn hỏi về
bảo hiểm tHất nghiệp,e có nộp đơn xin nghỉ việc và được duyệt vào
20/08/2018, nhưg trước đó e nghỉ ốm và ko được đóng bảo hiểm từ
t6/2018.vậy bây giờ e có làm đơn xin hưởng bh thất nghiệp đc ko ạ?

Cam ơn bạn đã gửi câu hỏi đến : https://luatnqh.vn/

Trả lời:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động đang tham gia
đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Điều 49 Luật Việc làm năm 2013.
Thứ nhất, về đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo
hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 1 Điều 43
Luật việc làm năm 2013 như sau:
“1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp
đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời
hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.
Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng
lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao
động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo
hiểm thất nghiệp.”
Đối tượng được hưởng trợ cấp thất nghiệp phải là người lao động tham gia
bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm
việc thuộc các loại hợp đồng như trên. Trong trường hợp người lao động giao
kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động trên thì người lao động và
người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trach
nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Thứ hai, để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động phải đã chấm
dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, trừ trường hợp dưới đây: – Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng
làm việc trái pháp luật;
– Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng.
Thứ ba, điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp:
– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc
theo hơp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời
hạn hoặc xác định thời hạn thì người lao động phải đóng từ đủ 12 tháng
trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động
hoặc hợp đồng làm việc;
– Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc
theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định
có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì người lao động phải
đóng từ đủ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm
dứt hợp đồng lao động.
Thứ tư, người lao động phải đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung
tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 Luật Việc làm năm
2013 và Điều 16 và Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:
“Điều 16. Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội quy định.
2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây
xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành
công việc theo hợp đồng lao động;
b) Quyết định thôi việc;
c) Quyết định sa thải;

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng
làm việc.
Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại
Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt
hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực
của hợp đồng đó.
3. Sổ bảo hiểm xã hội.
Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất
nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động trong thời hạn 05 ngày
làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.
Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc
Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ
Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc
đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ
ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.”
Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp
đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp
thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP cho trung tâm
dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất
nghiệp.
Thứ năm, người lao động phải chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày
nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:
a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở
giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
e) Chết.
Như vậy, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải có tất cả các
điều kiện trên chứ không chỉ căn cứ vào việc có đóng bảo hiểm xã hội hay
không. Do đó, anh (chị) hãy xét các điều kiện để biết rằng mình có đủ điều
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không và phải làm gì để được hưởng trợ cấp
thất nghiệp.

Xem tư vấn thêm về BHXH tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Loading Facebook Comments ...