Có bao nhiêu loại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ?

Bạn đang muốn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ? Bạn chưa biết việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có mấy loại đơn? Trong bài viết dưới đây chúng tôi – Công ty Luật Hoàng Phi sẽ chia sẻ cho bạn biết các loại đơn để đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ.

Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ có 2 loại đơn, một chính là loại đơn đăng ký nhãn hiệu dựa trên các cơ sở nhãn hiệu hàng hóa đã được sử dụng tại Mỹ và một loại đơn đăng ký nhãn hiệu khác nữa chính là loại đơn đăng ký dựa trên các nhãn hiệu sẽ được sử dụng tại Mỹ.

Có bao nhiêu loại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ?

1. Đối với các loại đơn đăng ký nhãn hiệu tại Mỹ theo loại nhãn hiệu đã được sử dụng thì doanh nghiệp bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy từ dưới đây:

– Tên và địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

– Ngày và nơi mà doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu.

– Các cách thức doanh nghiệp sử dụng nhãn hiệu

– Mẫu đăng ký nhãn hiệu

– Danh mục các hàng hóa và dịch vụ mà doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu.

– Giấy ủy quyền đơn ký nhãn hiệu nếu người chủ nhãn hiệu không trực tiếp nộp đơn.


2. Đối với việc đăng ký nhãn hiệu đã sử dụng thì các doanh nghiệp vẫn phải chuẩn bị đầy đủ giấy từ như loại nhãn hiệu chưa sử dụng nhưng không cần có ngày sử dụng và mẫu nhãn hiệu đã sử dụng nữa.

Đặc biệt khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa dịch vụ tại cơ quan sáng chế và nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ được chấp nhận thì người nộp đơn sẽ có 6 tháng để nộp bản quyền sử dụng.

Trên đây là các loại đơn khi đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Mỹ. Trong quá trình làm đơn đăng ký, mọi ý kiến thắc mắc các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn nhanh nhất.

Loading Facebook Comments ...