Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của bộ lưu điện là gì?

HARMONIC TÓM TẮT

Yếu tố méo hài hòa đầu vào hiện tại (THDI) là một yếu tố rất quan trọng đặc biệt đối với hệ thống BỘ LƯU ĐIỆN – bộ tạo động cơ. Nó phụ thuộc vào cấu hình của đầu vào BỘ LƯU ĐIỆN và một phần trên điện áp pin. THDI cao làm tăng hiệu ứng phản hồi của BỘ LƯU ĐIỆN về nguồn điện và tăng nội dung của các sóng hài cao hơn trong điện áp cung cấp. Đối với BỘ LƯU ĐIỆN thông thường, THDI là khoảng 27%. Để giảm THDI, các bộ chỉnh lưu 12 xung đặc biệt có thể được cài đặt để giảm THDI xuống dưới 10%. Các BỘ LƯU ĐIỆN chuyển đổi Delta có THDI khoảng 8 – 13%, điều này làm cho các gánh nặng càng tồi tệ hơn. Các BỘ LƯU ĐIỆN được thiết kế đặc biệt có biến dạng dưới 5% Đối với BỘ LƯU ĐIỆN-MTG, giá trị THDI rất quan trọng nếu sức mạnh của bộ tạo không ít nhất gấp đôi BỘ LƯU ĐIỆN. Trong những trường hợp này, một số giải pháp đặc biệt có giá trị THDI thấp phải được sử dụng. Một tham số khác xác định tham số của hệ thống BỘ LƯU ĐIỆN-MTG là Hệ số công suất đầu vào. Giá trị thông thường cho các hệ thống lớn là khoảng 0,8 và có thể lên đến 1. Đối với các giá trị Hệ số công suất thấp hơn, cần có công suất tăng cho máy phát.

PS750RT3-230

BY-PASS

By-pass là một chức năng rất quan trọng của tất cả các lớp BỘ LƯU ĐIỆN cao hơn. Về cơ bản nó là một cầu nối của các mạch điện BỘ LƯU ĐIỆN và nguồn điện “trực tiếp” từ lưới điện. BỘ LƯU ĐIỆN chuyển sang trạng thái bỏ qua trong trường hợp xảy ra tình trạng quá tải BỘ LƯU ĐIỆN hoặc lỗi BỘ LƯU ĐIỆN. Phương pháp kết nối mạng cũng xác định chất lượng của hệ thống sao lưu. BỘ LƯU ĐIỆN đơn giản với đầu ra nhỏ hơn có tính năng này được xây dựng trên công tắc rơle và bộ lọc bảo vệ đơn giản chống lại lỗi mạng. Một vấn đề thường gặp với các hệ thống đơn giản này là vấn đề trở về từ trạng thái bypass đến hàm chuẩn sau khi quá tải. Việc vượt qua đỉnh được điều khiển bởi bộ xử lý riêng của nó, nó được thực hiện trên một bảng mạch điện tử riêng biệt, nó được đồng bộ với mạng đầu vào và là một mạch độc lập hoàn toàn độc lập với các bộ phận khác của BỘ LƯU ĐIỆN. Đây là cách duy nhất để đảm bảo chuyển đổi hoàn toàn an toàn trong mọi tình huống khủng hoảng. Đây là như vậy- tĩnh bypass. Chú ý phải được trả tiền cho by-pass trong yêu cầu hệ thống cách điện, như hầu hết các nhà sản xuất cung cấp biến áp cách ly bypass như một phụ kiện khá đắt tiền. Hiếm khi, vấn đề này đã được BỘ LƯU ĐIỆN giải quyết. Trong thực tế thực tế, nó phải được lưu ý rằng ngay cả với topo 3f: 1f, bỏ qua thường được kết nối với chỉ một giai đoạn đầu vào và phải được kích thước thích hợp. Như vậy, ở 8 kVA, kích thước 2,7 kVA là không đủ, nhưng một pha phải được đánh giá ít nhất là 8 kVA.

Các bạn có thể xem thêm sản phẩm bộ lưu điện tại đây. 

Loading Facebook Comments ...